Bộ Karaoke Nanomax (Bao gồm 01 ampli Nanomax SH-2000X, 02 loa Nanomax BK-200, 02 micro có dây)

3.990.000đ

Số lượng

Miễn phí vận chuyển
Thông tin sản phẩm

Hiện chưa có thông tin

Thời gian giao hàng

Bộ Karaoke Nanomax (Bao gồm 01 ampli Nanomax SH-2000X, 02 loa Nanomax BK-200, 02 micro có dây)


Thông tin giao hàng

Địa chỉ giao hàng:
Thời gian dự kiến: N/A